KNHS scherpt paardenwelzijnsbeleid op het Nationaal Hippisch Centrum aan

De afgelopen twee jaar is de KNHS gestaag gestart met het verder verbeteren van paardenwelzijn in de totale paardensport. Zo is de toezichthouder op het voorterrein een mooi voorbeeld van deze verbetering. De KNHS is ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om een duurzame en gezonde toekomst voor de paardensport te waarborgen.

De paardensport is volop in ontwikkeling. Nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we de sport moeten blijven innoveren. Wat tien jaar geleden de norm was, wordt nu niet meer geaccepteerd. Als KNHS willen we voorop lopen in de ontwikkeling van de paardensport naar een sport met een breed maatschappelijk draagvlak, een sport die populair is bij jong en oud en een sport die niet alleen goed is voor de mens, maar ook voor het paard. 

Een volgende stap die gezet wordt is dat de KNHS het paardenwelzijnsbeleid op het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) aanscherpt. Alle paarden die op het NHC verblijven moeten gehuisvest, verzorgd en getraind worden volgens de geldende welzijnsregels en vereisten van de KNHS. Dit geldt ook voor deelname aan wedstrijden, keuringen of ander soortige evenementen. Deze vereisten staan beschreven in de KNHS Welzijnscode, De 8 beloften aan het paard en de Gids Goede Praktijken. Concreet betekent dit onder andere dat de KNHS verwacht dat paarden die langer dan één dag op het NHC verblijven, naast de juiste voeding en verzorging, voldoende beweging en licht krijgen.

Bij deelname aan wedstrijden op het NHC moet daarnaast uiteraard ook voldaan worden aan de KNHS Wedstrijdreglementen. Vanaf 1 januari 2024 komt hier bij dat alleen tegen influenza gevaccineerde paarden op het NHC mogen verblijven.

 

Bron:KNHS

Geplaatst op: