Data voor ponymetingen in Ermelo

Begin dit jaar zijn er door de internationale paardensportbond FEI nieuwe regels ingesteld omtrent het meten van pony’s. In de praktijk betekent dit dat er geen pony meer internationaal uit mag komen, voordat deze op de juiste manier gemeten is. In verband met corona is er voor 2020 nog een uitzondering gemaakt, maar vanaf volgend jaar geldt de verplichting weer onverkort.   Voor pony’s die nog niet officieel gemeten zijn volgens deze nieuwe regelgeving, is er op maandag 28 en dinsdag 29 september een officiële FEI ponymeting in Ermelo.

Wil jij je pony laten meten? Stuur dan een mail naar topsport@knhs.nl. Vermeld in de mail de naam van de ruiter of menner, naam eigenaar/verantwoordelijke, naam pony(s) en eventueel het FEI nummer.

Ook pony’s die (nog) niet internationaal deelnemen kunnen worden aangemeld voor deze meetdagen.

Lees hier het bericht dat we publiceerden bij de invoering van de nieuwe FEI regels: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/nieuwe-fei-regels-ponymeten/

Metingen voor deelname aan KNHS-wedstrijden
Als pony’s officieel volgens FEI protocol zijn gemeten, neemt de KNHS deze maat uiteraard over. Pony’s die (nog) niet internationaal aan de start komen, mogen volgens FEI protocol worden gemeten, maar er kan ook worden volstaan met een meting volgens het KNHS protocol.
Voor deelname aan KNHS wedstrijden geldt: Alle pony's moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.
In verband met de coronasituatie is deze regel dit jaar aangepast.
Nu geldt dat per 1 september 2020 een pony voor deelname aan de eerst volgende wedstrijd gemeten moet zijn (conform artikel 30 Algemeen Wedstrijdreglement).

Bij veel regio’s en/of verenigingen worden centraal ponymeetmomenten georganiseerd (voor KNHS wedstrijden), maar je kunt uiteraard ook zelf een ponymeter benaderen. In Mijn KNHS vind je hier een adressenlijst van beschikbare ponymeters. 

Geplaatst op: