25 t/m 27 oktober New Forest Pony Stamboek

Verspreid over drie dagen (25 t/m 27 oktober) is het Nederlands New Forest Pony Stamboek aanwezig op het Nationaal Hippisch Centrum. NNFPS programma bestaat uit hengsten verrichtingsonderzoek 3e fase en verrichting merries & stamboekopname.


De hengsten die de eerste twee fases hebben doorlopen, zijn te zien bij de derde fase van het verrichtingsonderzoek. Hierdoor zijn er alleen de beste hengsten aanwezig na de strenge voorselecties.  De hengsten verblijven drie dagen op het centrum. Verdeeld over deze dagen worden er verschillende testen met de hengsten gedaan, zodat er een zo goed mogelijk beeld geschetst kan worden.

Op zaterdag 27 oktober is het verrichtingsonderzoek merries en ruinen. De merries die voorlopig kroon zijn, kunnen op deze dag, middels het afleggen van een verrichtingsproef met voldoende resultaat, het predicaat “kroon” bemachtigen. 

Overigens kunnen stermerries die de proef op vrijwillige basis afleggen en met voldoende resultaat het onderzoek afronden, het predicaat kroon definitief verleend krijgen op voorwaarde dat zij via de Regionale Keuring voor de Centrale Merrie Keuring worden geselecteerd om daar mogelijk tot voorlopig kroonmerrie te worden aangewezen. Dit geldt voor de merries die het sterpredicaat voor het jaar 2017 hebben gekregen nu in de zogenaamde “overgangsregeling 2017/2018/2019” vallen.

Nieuw dit jaar is (middels aangenomen voorstel van de ALV 2018) dat de stamboekmerries en -ruinen die deelnemen en de proef afleggen met een zodanig resultaat dat zij geslaagd zijn, nu het predicaat VP (Verrichtingsproef) toegekend krijgen. Dit geldt dan ook voor de stermerries. Uiteraard wanneer deze stermerries met het predicaat “VP” in een later stadium alsnog op de Centrale Merriekeuring de beoordeling “voorlopig kroon” krijgen dan wordt het predicaat “VP” omgezet naar het predicaat “kroon”.

Geplaatst op: